TYSIĄC DEFINICJI (E. Nęcka, Trening twórczość. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, Kraków 1998)

 

Cele:

uczestnik uczy się odróżnić pewne aspekty w danych rzeczach od innych;

uczestnik potrafi definiować i redefiniować obiekty;

uczestnik rozwija swoją zdolność wysławiania się;

uczestnik umie dostrzec podobieństwa i różnice między obiektami;

Uczestnicy:      grupa ok.10-15 osobowa, wiek: osoby od 10 roku życia;

Czas:               nieokreślony

Przebieg:        Na samym początku prowadzący mówi uczestnikom, jaki obiekt będzie definiowany. Obiektem tym powinien być „przedmiot” całkiem zwyczajny np.:  but, kwiatek, książka itp. Następnie uczestnicy mają utworzyć wiele definicji określających dany przedmiot. Powinno to wyglądać tak: „But jest to…” Kolejność wypowiedzi może być przypadkowa jak i z góry ustalona.

Wariantem tej zabawy może być wybranie najmniej spodziewanej definicji i tworzyć do niej jak najwięcej uzasadnień np.: „But jest to negatyw stopy, ponieważ: …………, …………, …………., itp.

 

Opr. Kasia Romanowicz