KOJARZYSZ MI SIĘ Z...  (E. Nęcka, Trening twórczość. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, Kraków 1998)

 

Cele:               uczestnik chce poznać lepiej innych uczestników;

uczestnik chce zostać poznany przez innych;

uczestnik rozwija zdolność myślenia grupowego;

Uczestnicy:        w zabawie mogą brać udział osoby w rożnym wieku, zarówno młodzież jak i dorośli;

Czas:               nieokreślony;

Przebieg:        Każdy uczestnik ma za  zadanie powiedzieć innym- w dowolnej  kolejności – z czym kojarzy jemu się każda osoba. Słuchający nie może się sprzeciwić temu, co usłyszy.

Pomoce:          brak pomocy dydaktycznych;

Wskazówki:     Na samym początku należy wyjaśnić uczestnikom, że informacje, które są przekazywane w tej zabawie niekoniecznie są trafną oceną. Są one jedynie sygnałem dla „omawianej” osoby jak jest ona postrzegana przez innych;

 

Opr. Kasia Romanowicz