RZEŹBA (E. Nęcka, Trening twórczość. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, Kraków 1998)

 

Cele:

uczestnik chce zintegrować się z grupą;

uczestnik potrafi wykorzystać niewerbalny język przekazu informacji;

uczestnik chce wykorzystać swoją wyobraźnię;

uczestnik chce rozwijać  swoją wyobraźnię;

Uczestnicy: grupa powinna się składać z około 10 osób w wieku powyżej 15 lat;

Czas:           około 15 minut;

Przebieg:     Prowadzący zajęcia prosi jednego z uczestników zajęć by stał się „rzeźbiarzem”. Wyznaczona osoba dostaje polecenie, by z innych osób z grupy „wyrzeźbiła” np. „Rozczarowanie”, „Różnorodność”, „Smutek”’ „Radość” itp. Po upływie wyznaczonego czasu cała grupa omawia trafność przyjętej formy przekazu, sposobu pokazania i proponuje ewentualne zmiany. Inni uczestnicy mogą „rzeźbić” ten sam temat, lub zupełnie inny;

Pomoce:          Zabawa ta nie wymaga żadnych pomocy dydaktycznych.

 

Opr. Kasia Romanowicz