OBORA (E. Nęcka, Trening twórczość. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, Kraków 1998)

 

Cele:

uczestnik chce przełamać opory przed spontanicznym zachowaniem;

uczestnik wie, potrafi zachować się spontanicznie w towarzystwie;

uczestnik potrafi się zintegrować z innymi grającymi;

uczestnik podbudowuje swój system wartości;

Uczestnicy: w tej zabawie mogą wziąć udział dzieci, jak i osoby dorosłe. Ilość nie ma znaczenia.

Czas zabawy/gry: około 10 minut.

Przebieg:        Należy przygotować małe karteczki z nazwami zwierząt domowych np. koń, krowa, koza, kura, świnia i inne. Następnie rozdać/pozwolić wylosować je osobom uczestniczącym w zabawie. Na dany znak osoby zaczynają naśladować zwierzęta, nie pomijając odgłosów i charakterystycznych ruchów. Na dany znak uczestnicy kończą „przedstawienie”.

Pomoce:          karteczki z nazwami zwierząt w ilości równej lub większej niż ilość uczestników, zegarek, zabawa odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym np. sala gimnastyczna lub odpowiednio duża sala lekcyjna;

Wskazówki: Zabawy tej nie można przeprowadzić w grupie, która nie zna się dość dobrze.  Gdyby zabawę tę przeprowadzono w takiej grupie, to mogłaby ona spowodować odwrotne skutki od zamierzonych.

 

Opr. Kasia Romanowicz