KALAFIOR (K. Vopel, Witajcie uszy!)

 

Cele: Dzieci mają możliwość ćwiczenia samokontroli i współpracy. Gra wzmacnia poczucie odpowiedzialności za grupę.

Uczestnicy: Dzieci od 6 lat

Czas: ok. 20 min.

Przebieg: Wszystkie dzieci chodzą bardzo powoli po sali. Jedno dziecko jest łapiącym, który też porusza się bardzo powolutku. Gdy dziecko łapiące dotknie kogoś innego, łapią się za ręce i powoli łapią następną osobę. I tak dalej aż wszystkie dzieci będą się trzymały za ręce. Wtedy grupa krzyczy „Kalafior!”. Można wprowadzić inny wariant, polegający na tym, że gdy troje dzieci złapie czwartą osobę, to rozpadają się na dwie grupy łapiące, itd.

Wskazówki: Bardzo ważne żeby dzieci naprawdę bardzo wolno poruszały się po sali. Można np. chodzić tzw. Tip-topami.

 

Opr. Joanna Duczek