ZAMARZANIE (K. Vopel, Witajcie uszy!)

 

Cele: Dzieci uczą się przejścia od swobodnego poruszania do chwilowego bezruchu. Uczą się również koncentracje, muszą być skupione na muzyce, a po jej wyłączeniu skupić się na własnym ciele.

Uczestnicy: Dzieci od 4 lat.

Czas: ok. 20 min

Przebieg: Kiedy gra muzyka wszystkie dzieci mogą zupełnie swobodnie poruszać się po sali, tak więc mogą tańczyć, biegać. Gdy prowadzący nagle zatrzyma muzykę, wszystkie dzieci muszą zatrzymać się w tym miejscu i w takiej pozycji w jakiej się akurat znajdują. Dzieci mają znieruchomieć, jakby były z kamienia. Po krótkim czasie muzyka znowu jest włączana.

Pomoce (środki dydaktyczne, warunki): Żywa, rytmiczna muzyka.

Wskazówki: Przerwy powinny wynosić 5-10 sekund.

 

Opr. Joanna Duczek