ROSNĄCA FIGURA (K. Vopel, Witajcie uszy!)

 

Cele: Każde dziecko może mieć swój własny wkład w zabawę, uczą się powiązywać swoją fantazję z rozwiązaniami estetycznymi.

Uczestnicy: Dzieci od 5 lat.

Czas: ok. 25 min

Przebieg: Dzieci ustawiają się w kole i odliczają (ważne aby wszyscy zapamiętali swoją liczbę). Kiedy rozpoczyna się muzyka prowadzący wywołuje dziecko z numerem jeden. Dziecko to wychodzi na środek (reszta dzieci spokojnie chodzi wkoło w rytm muzyki) i przybiera określoną figurę, pozę, w której musi pozostać do końca zabawy. Można stać, siedzieć lub leżeć a kiedy dziecko przyjmie już określoną pozycję wywołuje kolejny numerek. Następne dziecko znowu przybiera jakąś pozycję, jednak musi jakąś częścią ciała dotykać pierwszego dziecka. I tak po kolei dzieci tworzą wspólnie jedną figurę. 

Pomoce (środki dydaktyczne, warunki): Powolna muzyka

 

Opr. Joanna Duczek