DOKĄD? (K. Vopel, Witajcie uszy!)

 

Cele: Dzieci potrafią eksperymentować z samodzielnie wydawanymi dźwiękami i głosami, rozpoznają je i klasyfikują jako przyjemne i nieprzyjemne.

Uczestnicy: Dzieci od 6 lat

Czas: ok.20 min.

Przebieg: Dzieci dobierają się po trzy osoby. Dwoje z nich ustawia się naprzeciwko siebie w odległości około 3 metrów, natomiast trzecie dziecko staje pomiędzy nimi z zawiązanymi oczami. Zadaniem dzieci stojących z boków jest zwabienie do siebie dźwiękami dziecko stojące w środku, które za każdym razem, gdy słyszy dźwięk, który mu się podoba, robi krok w jego kierunku a gdy słyszy nieprzyjemny dźwięk, cofa się. Gdy dany dźwięk jest dziecku obojętny, stoi w miejscu. Zmiana ról następuje w momencie, kiedy niewidzące dziecko dojdzie do któregoś z partnerów.

Pomoce (środki dydaktyczne, warunki): Opaska na oczy dla jednej trzeciej dzieci.

 

Opr. Joanna Duczek