JEDNORAZOWY PORADNIK (K. Vopel, Zabawy, które łączą)

 

Cele:

Uczy współpracy.

Pobudza fantazję.

Wzmacnia spójność w grupach.

Uczestnicy: od 10 lat

Czas; 20min.

Przebieg:

Uczestnicy stoją w kole.

Zadanie polega na tym, by wspólnie opracować „instrukcję obsługi”. Każdy uczestnik po kolei musi wypowiadać po jednym słowie, aż instrukcja będzie gotowa. Członkowie grupy zaznaczają koniec każdego zdania poprzez opuszczenie głosu.

Ustalamy najpierw czy zabawa będzie toczyła się z ruchem wskazówek zegara, czy też w przeciwnym kierunku. Rozpoczyna ochotnik, a kontynuuje sąsiad. Prowadzący zwraca uwagę na to, by każdy uczestnik wypowiedział rzeczywiście tylko jedno słowo naraz. 

Wskazówki:

- Tematem tych instrukcji mogą być problemy komunikacji między ludzkiej, można im nadać rozwieź humorystyczną rolę. Np.

·                                             jak można sprawić, aby grupa nas nie lubiła...

·                                             jak można zdenerwować szefa...

·                                             jak zrobić z naszych kochanych dzieci buntowników...

·                                             jak można utrzymać się w formie...

      Tematy do łatwiejszych instrukcji:

·                                             Jak należy myć zęby...

·                                             Ja trzeba jeść nożem i widelcem...

-                      Prowadzący powinien włączyć się do zabawy.

-                      Współpraca ta, uda się najlepiej wtedy, gdy nikt nie będzie niczego planował, lecz wykorzystywał to, co zostało powiedziane i w spontaniczny sposób uzupełni tę mozaikę.

       - Temat instrukcji należy dobrać tak, aby pasował do grupy.

 

Opr. Jola Jędrysiak