WĘDRUJĄCA PIŁKA (K. Vopel, Zabawy, które łączą)

 

Cele:

Szybkie tempo zabawy i koncentracja na piłce redukuje zakłopotanie uczestników .

Każdy ma możliwość opowiedzenia o sobie kilka słów, co pozwala bardziej poznać się w grupie.

Uczestnicy: od 10 lat

Czas: 20 min.

Przebieg:

Uczestnicy ustawiają się w kole. Jeden ochotnik staje w środku i przejmuje rolę prowadzącego. To on będzie rzucał piłkę.

Prowadzący podaje piłkę różnym uczestnikom w kole. Każdy kto ją otrzyma mówi coś na swój temat; np.

-                      Jestem ciekawy świata.

-                      Jestem jedynakiem.

-                      Chętnie przerywam innym.

-                      Urodziłem się w maju.

Nikt nie może zatrzymać piłki na dłużej niż pięć sekund i musi rzucić ją z powrotem do środka koła.

Kto przetrzyma piłkę dłużej niż 5 sekund, ten musi zamienić się miejscem z prowadzącym, stojącym w kole.

Prowadzący prosi uczestników by znaleźli wspólny rytm i przyspieszyli ten proces.

Pomoce:

Potrzebna będzie piłka dobrze odbijająca się od podłogi, która może być łatwo załapana, np. piłka do koszykówki.

Wskazówki: podczas wprowadzania w grę można ustalić jakich informacji udzielamy, aby uczestnicy poczuli się swobodnie.

 

Opr. Jola Jędrysiak