NIEOCZEKIWANE MOŻLIWOŚCI (K. Vopel, Zabawy interakcyjne, t. 6, Kielce 1999)

 

CELE: uczestnicy mogą uświadomić sobie jakie istotne cechy swojego charakteru wiążą ze swoją osobą, a na jakie nie zwracają uwagi mogą zadać sobie pytanie: "kim jestem i kim chciałbym być"

UCZESTNICY: od 16 lat. Grupa nie powinna liczyć więcej jak 16 osób

CZAS TRWANIA: 14 uczestników 120 minut

PRZEBIEG ZABAWY:  każdy siada wygodnie i zamyka oczy. Ciało ma się uspokoić i wyciszyć. Uczestnicy zaczynają oddychać głęboko i spokojnie..... Teraz mają pomyśleć o 3 przymiotnikach, które wyrażają najważniejsze cechy ich osoby i które wykorzystali by aby opisać swoją osobę... chodzi o przedstawienie istoty swojej osoby i swojego charakter.  teraz mają się zastanowić które przymiotniki stanowią dokładne przeciwieństwo... Do uczestników: Stań się w swojej wyobraźni takim człowiekiem który charakteryzuje się tymi cechami Jaki jesteś? Jak przebiegało twoje życie?  Jakie możliwości widzisz przed sobą?  Co jest dla ciebie nie możliwe?  co podoba ci się w twojej egzystencji? Stań teraz przed samym sobą i powróć do grupy. Teraz proszę abyście napisali historię waszego drugiego ja w 10 zdaniach i w niej podzielili się doświadczeniem tej zabawy.

Prowadzący aby przeprowadzić tą zabawę powinien mieć doświadczenie w kierowaniu grupy.

 

Opr. Justyna Snopkowska