GABINET FIGUR WOSKOWYCH (K. Vopel, Zabawy interakcyjne, t. 6, Kielce 1999)

 

CELE: uczestnicy mogą uświadomić sobie, jak odbierają strukturę w grupie, gdzie dostrzegają swoje miejsce.

CZAS: 10 minut

PRZEBIEG ZABAWY: jedna osoba ma stworzyć diagram powiązań grupowych w formie gabinetu figur woskowych. Podchodzi do poszczególnych uczestników i zaczyna budować, doprowadzając każdego do pozycji, która wyraża jak i gdzie on go widzi. Niektórzy mogą stać, siedzieć, leżeć. wszystko zależy od twórcy i jego wizji uczestników w grupie. powinien on najbardziej plastycznie przedstawić swoją rzeźbę zwiedzającym to muzeum. Na koniec on sam przyjmuje jakąś postawę. po tym prowadzący zwraca się do uczestników z pytaniem: jak się czują w swojej pozycji i co czują patrząc na innych.

 

Opr. Justyna Snopkowska