MILCZĄCA ROZMOWA (K. Vopel, Zabawy interakcyjne, t. 6, Kielce 1999)

 

CELE: uwrazliwienie uczestników na sygnały mowy ciała, ćwiczenie na wyrażanie swoich uczuć bez słów, włączenie do komunikacji interpersonalnej mowy ciała

UCZESTNICY: od 14 lat wieklość grupy dowolna

CZAS TRWANIA: 30 minut

POMOCE: powoczka na poduszkę

PRZEBIEG ZABAWY: jedna osoba z grupy zakłada na głowę powłoczkę. Jeżeli chce się skontaktować z całą grupą zostaje na swoim miejscu, jeżeli tylko z wybraną osobą staje na wprost niej. Uczestnicy nie mogą widzieć twarzy ochotnika. On musi wysyłać sygnały przy pomocy ruchów np.: Jestem smutny" itp. Pozostali próbują odczytać tę wiadomość. Ochotnik mówi potem co chciał wyrazić. I kolejna osoba zakłada powłoczkę.

 

Opr. Justyna Snopkowska