TIK-TAK

 

Cele: Ułatwia poznanie; ćwiczy koncentrację, refleks, spostrzegawczość; ruch

Uczestnicy: od 10 lat, 8-20 osób

Czas: 10-15 min.

Przebieg: Wszyscy siedzą na krzesłach w kole, jedna osoba stoi i pyta(nie ma dla niej krzesła). Każdy musi znać imię swojego sąsiada z prawej i z lewej strony. Na "Tik" zapytany musi wypowiedzieć imię swojego sąsiada z prawej strony, na "Tak" sąsiada z lewej strony.

Osoba stojąca na środku podchodzi do jednego z uczestników siedzących w kole, mówi np. "Tak" i zaczyna szybko liczyć do dziesięciu. Jeśli uczestnik do tej pory prawidłowo odpowie, może dalej siedzieć. Jeśli nie, musi wejść do koła. Ten, kto stoi na środku, może także zawołać: "Tik - Tak", a wtedy wszyscy muszą zmienić swoje miejsca. Kto nie zdąży na czas zająć miejsca musi wejść na środek.

Można pytać: np. po "Tik" zapytać tą samą osobę "Tak" lub też po kolejnym zapytanym wrócić do pierwszej osoby.

Pomoce: Krzesła

Wskazówki: Można zamiast o imię pytać o ulubiony kolor, wielkość obuwia, hobby...

 

Opr. Magdalena Polit