RYSUJEMY WEDŁUG INSTRUKCJI (CZY MNIE ROZUMIESZ?)

 

Cele: Ćwiczy umiejętność wyrażania się, porozumiewania, współpracy

Uczestnicy: od 14 lat, min. 2

Czas: 10-45 min. zależy od złożoności wzoru i wersji

Przebieg: 1)Jeden z uczestników dostaje kartkę, na której jest narysowany wzór. Nie pokazując kartki innym, objaśnia on ten rysunek. Pozostali próbują narysować to, co jest na kartce tegoż gracza, ale nie wolno im zadawać żadnych dodatkowych pytań.

2)Osoby dobierają się parami i siadają do siebie plecami. Decydują kto z nich będzie "tik", a kto "tok". Osoba "tik" otrzymuje kartkę z wzorem, a osoba "tok" czystą kartkę papieru i ołówek. Każda drużyna musi odtworzyć podany wzór. Przy czym tylko "tik' może mówić, a "tok" tylko słuchają i rysują. "Tok" nie mogą rozmawiać, nie wolno im zadawać żadnych dodatkowych pytań, ani niczego komentować. A przede wszystkim nie wolno im spoglądać na wzór który trzyma partner. Po ukończeniu rysunku następuje porównanie oryginału i kopii. Rozdajemy drugi wzór wszystkim "tok", którzy teraz mówią "tik", co ci mają rysować.

Pomoce: Kartka (kartki) z przygotowanym rysunkiem, czyste kartki, coś do pisania

Wskazówki: Prowadzący zwraca uwagę wszystkim mówiącym, że muszą się bardzo wyraźnie wysławiać. Na przykład: "Narysuj koło o średnicy mniej więcej 2 centymetrów w prawym górnym rogu pionowo położonej kartki, około 4 centymetry od każdego z brzegu. Dokładnie w środku kartki musi znajdować się kwadrat, którego boki mają długość 4 centymetrów". Itd.

Na zakończenie można przeprowadzić fazę oceny:

·         Które instrukcje były pomocne, a które niejasne i mylące?

·         Czy partnerzy wykorzystywali nie zabronioną możliwość komunikacji niewerbalnej?

·         Jak komunikuję się na co dzień? Jasno? Przyjaźnie?

·         Jak komunikuję się w stresowej sytuacji?

·         W jakiej roli lepiej się czułem?

 Można wykonać proste rysunki różnych przedmiotów na papierze.

Przykład rysunku – dowolny.

 

Opr. Magdalena Polit