NA ULUBIONˇ MELODIĘ

 

Cele: Uczeń potrafi improwizować oraz wykorzystać swoj± pamięć.

Uczestnicy: 10-15 lat. Praca w grupie.

Czas: 20 min.

Przebieg: Wybieramy kilka osób. Każdy podaje tytuł swojej ulubionej piosenki. Wtedy prowadz±cy zabawę rozdaje uczestnikom teksty. Mog± być to wycinki z prasy codziennej. Każdy będzie ¶piewał tan nie wierszowany tekst na ulubion± melodię, któr± przedtem wybrał. Oczywi¶cie trzeba dać kilka minut czasu na dopasowanie tekstu do melodii.

Pomoce: Wycinki artykułów z gazet.

Wskazówki: Mog± to być również fragmenty opowiadania.

 

Opr. Tomasz Wietrzycki