DOBRY SŁUCH

 

Cele: Uczeń wyostrza swój zmysł słuchu. Uczeń potrafi się skoncentrować.

Uczestnicy: 6- 12 lat. Praca w grupie.

Czas: 30 min.

Przebieg: Uczestnicy ustawiają się w kole, a jeden z nich wychodzi za drzwi, wtedy ustala się jedną piosenkę, która będzie śpiewana w trakcie zabawy, a prowadzący wyznacza kogoś, kto w tym czasie będzie śpiewał co innego. Zapraszamy czekającego za drzwiami. Tworzący koło zakładają ręce do tyłu i śpiewają wybraną piosenkę, przy czym jeden z nich śpiewa co innego. Osoba pozostająca na zewnątrz koła chodzi wokół i nasłuchuje. Kiedy zorientuje się kto śpiewa inną piosenkę, dotyka jego ręki i szybko ucieka. Dotknięty goni uciekającego i stara się go schwytać, zanim zajmie wolne miejsce w kole. Jeśli mu się to uda, wychodzi za drzwi i on teraz będzie nasłuchującym. Jeśli złapie, za drzwi udaje się ponownie osoba nasłuchująca.

Pomoce: Nie są potrzebne.

Wskazówki: Może być więcej niż jedna osoba, która śpiewa inną piosenkę.

 

Opr. Tomasz Wietrzycki