ZAWIĄZYWANIE WSPÓLNOTY

 

Cele: Uczeń integruje się z grupą. Potrafi szybko odpowiedzieć na zadane mu pytanie.

Uczestnicy: 7-15 lat. Praca w grupie.

Czas: 20-30 min.

Przebieg: Wszyscy uczestnicy siadają w kole. Zaczynający trzyma w dłoni kłębek wełny. Początek nici zawiązuje wokół palca, po czym zadając pytanie rzuca kłębek do wybranej osoby. Odpowiadająca na pytanie osoba nawija nić wokół palca i rzuca kłębek dalej, kierując pytanie do kolejnej wybranej przez siebie osoby. Czynność powtarzamy aż do powiązania wszystkich uczestniczących w zabawie. Na koniec, kiedy wspólnota zostanie „zawiązana”, odpowiadający rzucają kolejno kłębek do zadających pytania, aby zwinąć nić. Mogą w tym czasie zadawać pytania.

Pomoce: Kłębek włóczki.

Wskazówki: Zwijając nić można również śpiewać piosenkę.

 

Opr. Tomasz Wietrzycki