LITEROWA SAŁATKA

 

Cele: ćwiczy spostrzegawczość, zdolność kojarzenia, znajomość słów.

Uczestnicy: wiek od 10 do 12 lat (i więcej); liczba osób od 2 - 6

Czas: ok. 10 min

Przebieg: Informujemy ile wyrazów jest ukrytych w całej siatce. Grający przystępują do gry według wcześniej ustalonej kolejności. Każda osoba, która odnajdzie wyraz, otrzymuje punkt. Zawodnik, który nie odnajdzie żadnego wyrazu w ciągu określonego czasu (np. ok. 10 s.), traci kolejkę. W trakcie, gdy zawodnik szuka wyrazu, inni nie powinni wpatrywać się w planszę, aby za szybko nie odgadnąć wyrazów (gra traci atrakcyjność). Wyrazy mogą być ułożone pionowo, poziomo, ukośnie oraz z prawej do lewej strony (przykład poniżej).

 

 

Pomoce: tablica, na której można narysować tabelę z literami lub plansza zrobiona na dużej kartce papieru. Tabela - np. 20x20 jednostek, w każdym polu litera, tworząca ukryte słowo.

Wskazówki: siatkę można wykorzystać przy omawianiu dowolnego tematu np. Trzej Królowie: król, Kacper, Melchior, Baltazar, mędrzec, wschód, złoto, kadzidło mirra itp.

 

Opr. Marek Kosiński