ODGADYWANIE DŹWIĘKÓW

 

Cele:  ćwiczy koncentrację, refleks.

Uczestnicy: wiek 10 – 12 lat (i więcej); liczba osób od 3 – 20

Czas: 5 –10 min.

Przebieg: Z magnetofonu odtwarzane są dźwięki nagrane na taśmę (ok. 5 s.). Należy je rozpoznać. Wygrywa ten kto rozpozna najwięcej dźwięków.

Pomoce: magnetofon z nagraną kasetą.

Wskazówki: W razie trudności, prowadzący udziela podpowiedzi.

Gra może być wykorzystana przy odmawianiu różnych tematów  np. stworzenie świata (odgłosy natury: cykanie świerszcza, kumkanie żaby).

 

Opr. Marek Kosiński