SIATKA BEZPIECZEŃSTWA (J. Rojewska, Grupa bawi się i pracuje, s.102)

 

Cel: Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie, indywidualne poszukiwanie odpowiedzi i przeżywanie problemów typu: na ile im ufam?, co spowodowałoby zwiększenie mojego zaufania?..

Uczestnicy: Liczba- nieokreślona, zależna od czasu (może być wielu uczestników); wiek- od szkolnego; czas- min. 10 minut

Przebieg: Uczestników dzielimy na 2 grupy, z których każda ustawia się przy ścianach pomieszczenia, po przeciwnych stronach. Jedna grupa będzie tzw. Siatką bezpieczeństwa dla drugiej grupy. Pierwsza osoba z drugiej grupy zamyka oczy i idzie wolno w kierunku „siatki bezpieczeństwa”, której zadaniem jest bezkolizyjne wyłapanie idącej osoby. Potem kolejno każda z osób z drugiej grupy idzie w ten sam sposób. Następuje zmiana i członkowie grupy pierwszej zmierzają teraz w kierunku „siatki bezpieczeństwa”. Następnie wykonuje się to ćwiczenie szybkim krokiem, a potem biegiem.

WSKAZÓWKI Ćwiczenie można wykorzystać jako wstęp do rozmowy o poczuciu bezpieczeństwa w grupie i poziomie zaufania do jej członków. Grę można lekko zmodyfikować, np. Zamiana grup następuje dopiero, gdy wszyscy członkowie pierwszej grupy przedostaną się na każdy ze sposobów do „siatki bezpieczeństwa”.

 

Opr. Milena Nosal