WIEŻA BABEL (J. Rojewska, Grupa bawi się i pracuje, s. 91)

 

Cel: Świadomość barier komunikacyjnych - co przeszkadza a co pomaga w komunikacji międzyludzkiej.

Uczestnicy: Dowolna grupa, byle nie za wielka; wiek późnoszkolny (dzieci i młodzież znająca przysłowia); czas min. 20 minut

Przebieg: Jeden z uczestników wychodzi z pomieszczenia, pozostali wymyślają przysłowie i rozdzielają między siebie poszczególne jego słowa. Kiedy uczestnik wraca zza drzwi, na znak prowadzącego wszyscy krzyczą swoje wyrazy, a słuchający próbuje z tego hałasu rozszyfrować przysłowie. Jeśli się udało i osoba rozszyfrowała przysłowie- może wskazać następnego wychodzącego, jeśli nie- sama ponownie wychodzi.

Wskazówki: Jeśli grupa jest zbyt liczna- można ją podzielić na mniejsze grupki - w ilości odpowiadającej liczbie słów w przysłowiu- w ten sposób więcej osób wykrzykuje jedno słowo. Można ustalić kolejność wychodzących osób. Na zakończenie dobrze jest podsumować grę- jak pracowało się grupie w takim hałasie, czy łatwo jej było osiągnąć Cel: - przekazać przysłowie?; co czuł słuchający, kiedy starał się zrozumieć krzyczane słowa i nie zawsze było to możliwe?

 

Opr. Milena Nosal