SPOTKANIE NA KŁADCE (R. Portmann, Gry i zabawy kształtujące pewność siebie).

 

Cel: wspólne pokonywanie przeszkód, współpraca.

Uczestnicy: liczba uczestników: dwie osoby; wiek powinien przekraczać piąty rok życia.

Przebieg: dwie osoby spotykają się na kładce (wąską ścieżka zaznaczona kredą). Kto się potknie, wpada do rzeki i tonie. Uczestnicy: muszą minąć się bardzo ostrożnie.

Pomoce: kreda

Wskazówki: zalecane jest aby zabawę przeprowadzić na płaskim podłożu, np. Chodniku, ważne jest również, aby móc na niej narysować „kładkę” kredą.

 

Opr. Michał Pużyński