KAMPANIA REKLAMOWA (R. Portmann, Gry i zabawy kształtujące pewność siebie)

 

Cel: zdobywanie siły i odwagi przed publicznymi wystąpieniami, pewne zademonstrowanie siebie w jakiejś sprawie.

Uczestnicy: wiek uczestników powiązany jest z umiejętnością pisania i czytania, a więc około 7-go roku życia. Liczba uczestników biorących udział w zabawie powinna być niewiększa niż 15.

Przebieg: grupa wymyśla fantastyczne produkty i notuje ich nazwy na fiszce. Kartki się miesza i po chwili rozkłada zakryte. Każdy ciągnie jedną fiszkę, a po chwili kolejno reklamuje swój produkt wobec całej grupy. Uczestnicy: oceniają oryginalność i siłę przekonania wypowiedzi.

Pomoce: kartki i przybory do pisania.

Wskazówki: Należy zwrócić uwagę na to, co się czuje, stojąc przed grupą i reklamując produkt, jakie myśli chodzą wtedy po głowie, jak reaguje ciało.

 

Opr. Michał Pużyński