UCIEKINIER (Terminarz Katechety 1999/2000 wyd. Jedność)

 

Cel: uczestnicy: gry muszą być wciąż skoncentrowani i współpracować ze wszystkimi w kole. Wymagana jest błyskawiczna reakcja i zręczność. Szczególnie zadowolone będą dzieci które grają w piłkę nożną.

Przeznaczona dla – dzieci od lat 8; czas trwania jedna runda około 5 minut.

Miejsce – podwórko szkolne, plac zabaw, park.

Przebieg: – Cała grupa tworzy na stojąco ciasne koło . Jedna osoba znajduje się w środku i ma położony pod stopami kasztan, który próbuje wykopać poza koło. Pozostali jednak dobrze uważają, żeby mu się to nie udało i za każdym razem odkopują kasztan z powrotem. Skoro tylko kasztan wydostał się na zewnątrz, dziecko w środku zmieniane jest przez tego ucznia, po którego prawej stronie kasztan opuścił koło.

Pomoce – kasztan.

Wskazówki – w przypadku większej liczby uczestników można ustawić w środku koła dwoje dzieci, przez co pozostali muszą się jeszcze bardziej skoncentrować.

 

Opr. Magdalena Synowiec