CZERWONY KAPTUREK I WILK (K. Vopel, Przerwa, która daje siłę)

 

Cel: ćwiczenie szybkiej reakcji; oczy uczestników muszą często wędrować raz na prawą, raz na lewą stronę, a jednocześnie wymagana jest błyskawiczna reakcja lewej i prawej ręki; gra wymaga skupienia się równocześnie na dwóch piłkach; jest to gra przerywnik

Uczestnicy: liczba: dowolna, ale nie powyżej 10/12 osób, wiek uczestników: powyżej około 6/7 roku życia, czas: dowolna długość

Przebieg: Utwórzcie koło. Czerwonym Kapturkiem jest ta mała piłka tenisowa, którą za chwilę będziecie podawali sobie w kole z rąk do rąk. Czerwony kapturek ucieka przed Wilkiem, czyli nieco większą piłką gumową. Zły Wilk biegnie w tym samym kierunku za Czerwonym Kapturkiem. Kiedy go dogoni, wtedy Czerwony Kapturek musi zawrócić i uciekać w drugą stronę. Każdy uczestnik ma prawo zmienić kierunek, w którym biegnie Wilk. Musi on tylko zawołać „zmiana”. W tedy Wilk zaczyna biec w drugą stronę, a i Czerwony Kapturek musi zrobić to samo.

Pomoce: jedna piłka tenisowa lub ping-pong i jedna większa piłka

Wskazówki: stopień trudności można zwiększyć poprzez włączenie do zabawy jeszcze jednej piłki, Czerwonego Kapturka, która będzie uciekać przed złym Wilkiem. Te dwie małe piłki mogą się ze sobą mijać bez żadnych konsekwencji.

 

Opr. Joanna Gruszczyńska