GDZIE JEST ECHO

 

Cel: Wyostrzają słuch

Uczestnicy: LICZBA 3 osoby, WIEK 4-8 lat, CZAS 10 min.

Przebieg: Dwoje dzieci odgrywa „wołającego” i „echo”, a trzeci uczestnik musi spróbować po omacku wpaść na trop „echa”. „Wołający” i „echo” stoją w pewnej odległości od siebie. Dziecko, które ma zamknięte oczy jest wprowadzone do pomieszczenie, musi dokładnie nasłuchiwać. „Wołający” krzyczy: HALO!, „echo” odpowiada: HAAALLLO! I dziecko musi spróbować poruszać się w kierunku „echa”. Gdy do niego dotrze może wybrać sobie rolę, jaką chciałoby następnie odegrać.

Pomoce: Miejsce - pomieszczenie.

 

Opr. Michał Hermasz