ROZPOZNAWANIE MONET

 

Cel: zręczności manualne.

Uczestnicy: LICZBA 10 osób, WIEK 6-12 lat, CZAS 10 min.

Przebieg: Na wstępie dzieci dobierają się w pary. Każda z nich otrzymuje sześć różnych monet, które uważnie ogląda. Następnie jedno dziecko zamyka oczy i dostaje dowolną monetę. Powoli starannie bada dotykiem jej powierzchnię i wielkość. Gdy tylko dziecko stwierdzi, że rozpoznało nominał, podaje odpowiedź. Starsze i bardziej wprawione dzieci mogą również dostać dwie lub trzy monety i spróbować w myśli policzyć ich wartość.

Pomoce: Monety.

Wskazówki: Dzieci musza umieć bez patrzenia rozpoznać wartość różnych monet.

 

Opr. Michał Hermasz