ZUPA CZAROWNICY

Cel: pobudzenie fantazji i trenowanie pamięci.

Uczestnicy: Od 10 do 20 osób. Od 5 do 8 lat.

Przebieg: Wszyscy uczestnicy siedzą w kole. Co najmniej czworo dzieci tworzy kocioł czarownic, chwytając się za ręce. Jedna osoba jest wiedźmą, która chodzi wkoło kotła mówiąc: „zupa czarownic, zupa czarownic, co wkładamy do środka?” I pokazuje na jedno z dzieci. Wskazane osoba wymienia jakieś obrzydliwy składnik, na przykład „nogi pajęcze” podchodzi do kotła i wrzuć do niego w formie pantomimy podaną rzecz. Teraz czarownica woła: „kotle, przemieszaj się” Kocioł zaczyna się kręcić i wszyscy mruczą przy trzymuje się i wypada do niego nowy składnik. Kocioł kręcąc się nieco dłużej. W ten sposób zabawa toczy się dalej, aż wszystkie dzieci coś dorzucą do zupy wiedźmy. Wówczas czarownica woła: „zupa jest gotowa” teraz każdy podchodzi do kotła i udaje, że je zupę łyżką. Ponieważ jest to niezwykła zupa dzieci zostają zaczarowane. Wystarczy, że wiedźma powie tylko jedno słowo na przykład „Zając” udają dane zwierzę. Jeśli czarownica krzyknie „Dziecko” są one na nowo wybawione, razem z tymi które tworzą kocioł.

Pomoce: Jeśli jest taka możliwość, to chustę na głowę, długa spódnica i miotła.

Wskazówki: W przypadku wielu uczestników młodych nie wolno narażać pamięci dzieci na przeciążenie. Po 10 składnikach lepiej jest zakończyć zabawę i po chwili zacząć ją od początku.