TWORZENIE FORM

 

Cel: pobudzenie wyobraźni

Uczestnicy: Od 12 do 20 osób. Od dzieci od lat 6.

Przebieg: Długi sznur związany zostaje tak, by można było z niego utworzyć duży okrąg. Wszyscy uczestnicy przytrzymają go mocno obiema rękami. Jego pierwszą formę otrzymaliśmy koło. Teraz na zawołanie muszą byś utworzone inne formy, przy czym nie wolno porozumiewać się słowami. Prowadzący – albo jeden z uczestników woła na przykład „kwadrat”, „owal” itp.

Pomoce: Sznurek pakowny dla każdego uczestnika 40cm

Wskazówki: Poza współpracą uczestników zabawa ta wymaga również wyobraźni.