PORTRET

 

Cele: wylosowany gracz odgaduje, który z kolegów został wybrany przez grupę; grupa: odpowiada na pytania gracza pełnymi zdaniami twierdzącymi lub przeczącymi ( na przykład pytanie: czy ma na sobie spodnie?, odpowiedź: tak, ma na sobie spodnie. Cele podrzędne: gra zespołowa, integracyjna, rozluźniająca, pobudzająca do myślenia.

Liczba graczy: Cała grupa. Dzieci siedzą w kółku .

Wiek: od 4 lat.

Pomoce: Zbędne

Przebieg: gry: Spośród ochotników losowany jest gracz, którego zadaniem będzie odgadnięcie imienia osoby wybranej w tajemnicy przez grupę; Wylosowany gracz opuszcza salę, podczas gdy pozostałe dzieci ustalają( przez zgodny wybór lub losowanie) osobę, którą należy rozpoznać na podstawie pytań i odpowiedzi; Gdy wybór zostanie dokonany, dzieci z grupy przywołują gracza do sali. Gracz grupie stawia pytanie, aby ustalić wskazówki, które pomogą w rozpoznaniu wybranej osoby; Grupa odpowiada pełnymi zdaniami; Gdy gracz uzna, że wie już, o kogo chodzi, podaje jego imię; Gracz ma prawo tylko do trzech odpowiedzi; Powyżej tej granicy, każda próba musi być odkupiona fantem przekazanym grupie. Partia kończy się, gdy gracz odgadnie imię wybranej przez grupę osoby.

 

Opr. Agnieszka Rachwał