CYFROWA LOTERYJKA

 

Cele : uczeń zna cyfry, potrafi je napisać, dąży do tego aby jak najszybciej wypełnić swoja kładkę. Cele podrzędne: gra zespołowa, pobudzająca, rozluźniająca,

Liczba graczy: od 2 do 4

Wiek: powyżej 5 roku życia

Pomoce:

1. Pięć kart formatu 4 x 4 cm oznaczonych cyframi od 1 do 5;

2. Jedna podkładka formatu 4 x 20 cm podzielona na pięć pól, ponumerowanych od 1 do 5;

3. Kostka do gry ponumerowana od 1 do 5 ( mająca jedną ściankę zaklejoną).

4. Karty, podkładki oraz kostka mogą być również oznaczone: literami, kolorami czy zwierzątkami.

Przebieg: gry:

Karty wszystkich graczy są rozsypane na stole; Wylosowany gracz rozdaje wszystkim podkładki i rozpoczyna grę; Kolejno każdy gracz rzuca kostką, szuka na stole karty z odpowiednią cyfrą i umieszcza ją na swojej podkładce; Gracz opuszcza kolejkę, gdy odpowiednie pole jego podkładki jest już zapełnione lub jeśli wyrzuci kostką pustą ścianę; Wygrywa ten kto pierwszy zapełni kładkę.

 

Opr. Agnieszka Rachwał