KRĄG IMION Z PLUSZOWĄ MASKOTKĄ

 

Cel: Uczestnicy, przez częste powtarzanie, uczą się swoich imion nawzajem.

Warunki zewnętrzne (pomoce): Pluszowa maskotka

Opis gry: Członkowie siedzą na krzesłach ustawionych w kręgu. Prowadzący rozpoczyna zabawę i wymienia swoje imię. Przedstawia także maskotkę, na przykład: "Ta myszka ma na imię Kubuś". Następnie podaje maskotkę swojemu sąsiadowi po lewej stronie. Ten kontynuuje zabawę, pokazując na prowadzącego i mówiąc: "To jest Piotr Nowak. To jest Kubuś, a ja nazywam się XY". I tak dalej, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a każdy, na kogo przyjdzie kolej, powtarza wszystkie do tej pory wymienione imiona (również pluszowej maskotki), zanim przedstawi siebie samego. Ten uczestnik, którego imię nie zostało prawidłowo wypowiedziane, wstaje ze swojego miejsca. Może siąść ponownie dopiero wtedy, gdy jego imię zostanie prawidłowo podane przez kolejną osobę.

Wskazówki: Jeśli grupa uczestników jest duża to można podzielić ją na kilka mniejszych drużyn.

 

Opr. Katarzyna Gabriel