CO TO JEST? (K. W. Vopel)

 

Cele: Możliwość rozwijania świadomego i ukierunkowanego słuchania

Zdolność rozróżniania dźwięków, jakie wydają poszczególne przedmioty

Uwrażliwienie na dźwięki i bodźce

Pobudzenie wyobraźni

Lepsza koncentracja

Uczestnicy: Dzieci od lat 8. Liczebność grupy dowolna. Zabawa powinna trwać około 15 minut.

Przebieg: Chciałbym przekonać się teraz z wami, jak dobrze funkcjonują wasze uszy. Jeden ochotnik spośród grupy może przejąć następujące zadanie: Podczas gdy inni zamkną oczy wstanie powoli i cicho, wybierze sobie jakiś przedmiot, w który uderzy palcami trzy razy. Zaraz potem spokojnie usiądzie, a wszystkie pozostałe dzieci będą mogły otworzyć oczy. Spróbują one odgadnąć, w jaki przedmiot lub materiał stukał on ich zdaniem. Kto zgadnie jako pierwszy, wybiera następny przedmiot, by wydawać na nim dźwięki. Jeżeli nikt nie odpowie dobrze, dziecko zdradzi swoją tajemnicę i będzie mogło jeszcze raz uderzać o dowolnie wybrany przedmiot. Czy zrozumieliście, na czym polega to zadanie?...Kto chciałby rozpocząć grę i zadać pierwszą zagadkę?...

Pomoce: Zabawa powinna być przeprowadzona w pomieszczeniu, w którym jest dużo różnych ciekawych przedmiotów, które mogą być wykorzystane podczas zabawy.

Wskazówki: Gdyby dzieci miały trudności z odgadywaniem przedmiotów można zastosować metodę pytań pomocniczych.