MIEJSCE PO MOJEJ PRAWEJ STRONIE JEST WOLNE (stara zabawa dziecięca)

 

CELE:

Swoboda w nawiązywaniu kontaktu między sobą

Stymulacja uwagi i możliwość reakcji

Zdolność zapamiętania imion uczestników zabawy

Uczestnicy:

Wszyscy od lat 8. Wielkość grupy jest dowolna. Na grę potrzebne jest od 5 do 10 minut.

Przebieg: Chciałbym pokazać wam grę, podczas której możecie poćwiczyć, jak należy przysłuchiwać się sobie i zrobić szybko to, czego druga osoba od was oczekuje. Usiądziemy na krzesłach w kręgu. Prawe krzesło obok mnie musi pozostać wolne. Zaraz sam rozpocznę grę następującym zdaniem: MIEJSCE PO MOJEJ PRAWEJ STRONIE JEST WOLNE CHCIAŁBYM...ANIĘ..DO MNIE Kiedy wypowiem to zdanie, Ania podbiega tak szybko, jak może do wolnego krzesła obok mnie i siada. W ten sposób zwolniło się inne krzesło, a mianowicie krzesło Ani. Dziecko, które siedzi po lewej stronie wolnego krzesła, mówi teraz zdanie, które ja przed chwilą wypowiedziałem; „Miejsce po mojej prawej stronie jest wolne, chciałbym... Do mnie” i nazywa po imieniu dziecko, które ma usiąść na wolnym krześle, np. Piotr. Wybierzcie takie dziecko, które chcielibyście mieć obok siebie. Piotr biegnie wtedy najszybciej, jak tylko potrafi do wskazanego wolnego krzesła, ażeby na nim usiąść. I znowu inne dziecko ma po swojej prawej stronie wolne krzesło i jest następne w kolejce, żeby wybrać sobie sąsiada. Musicie więc dobrze uważać, czy wy nie zostaniecie wywołani i czy wasze prawe miejsce nie stało się wolne. Tylko dziecko, które siedzi po lewej stronie wolnego krzesła może wywołać innego kolegę na to miejsce. Zrozumieliście, na czym polega gra?... W takim razie zaczynam...

Pomoce: Potrzebne są krzesła i przestrzeń, aby utworzyć krąg. Zabawa może być przeprowadzona zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz.

Wskazówki: Zabawę można zastosować jako rozpoczęcie pewnej jednostki lekcyjnej przez zwrócenie uwagi dzieci na poszczególnych uczestników i całą grupę. Bawiąc się mogą nawiązać kontakt z innymi i zapoznać się z nimi (zapamiętując imiona). Można zmienić warunki tej zabawy, np. Wprowadzić regułę, że każde dziecko może tylko raz wywołać tego samego uczestnika lub, że każdemu wolno wybierać tylko dziecko, które jeszcze nie było wywoływane.