PLASTEOLOGIA (K. Vopel, Umiejętność współpracy w grupach cz. 2)

 

Cel: Umiejętność pracy w grupach. Rozwijanie sprawności manualnych. Można sprawdzić, czy uczestnicy potrafią dobrze przetrwać współzawodnictwo podgrup.

Uczestnicy: liczba- dowolna ponieważ dzielimy grupę na podgrupy liczące 5-6 osób, wiek 8-20 lat, czas – 30 min.

Przebieg: uczestnicy dzielą się na podgrupy, 5-6 osób, które siadają razem w różnych miejscach pomieszczenia. Następnie każda grupa wybiera swojego pierwszego posła. Posłowie wszystkich grup zbierają się wokół prowadzącego, który cicho szepta na ucho dowolny temat np. ŻYRAFA. ( w tym czasie pozostali członkowie grupy wyrabiają plastelinę, żeby była miękka). Posłowie wracają do swoich grup, biorą do ręki rozgrzaną plastelinę i próbują przeobrazić usłyszane słowo w rzeźbę. Pierwsza drużyna, która odgadnie prawidłową odpowiedź, jest zwycięzcą tej rundy, potem wybierany jest nowy poseł i prowadzący podaje nowy temat dla drugiej rundy. Po każdej rundzie zapisujemy zdobyte przez poszczególne drużyny punkty.

Pomoce:

- pudełko plasteliny dla każdej grupy,

- tablica i kreda, bądź szary papier i flamaster, gdzie można zapisać punkty,

Warunki gry: w pomieszczeniu.

Wskazówki:

Kategorie, które może wykorzystać prowadzący:

- Świat zwierząt: żyrafa, pyton, kangur, wróbel, itd.

- Znane miejsca: mur chiński, wieża Eiffla, itd.

- Przedmioty użytku codziennego: kosiarka, ręcznik, odkurzacz, itd.

Można wymyślić inne kategorie np.: instrumenty muzyczne itd.

 

Opr. Ewa Gajda