SYBERYJSKI POJEDYNEK (K. Vopel, Umiejętność współpracy w grupach cz. 2)

 

Cel: Kiedy grupa jest nie skoncentrowana, jej uwaga odwrócona, albo uczestnicy – z różnych powodów – nie mają ochoty do pracy, wtedy zabawa ta jest piękną możliwością osiągnięcia zmiany nastroju.

Uczestnicy: liczba - dwóch ochotników, wiek - 8-25 lat, czas - 5 min.

Przebieg: Pytamy o dwóch ochotników, którzy chcą wziąć udział w Syberyjskim pojedynku. Prowadzący układa linę na podłodze na kształt koła, aby ograniczyć pole pojedynku. Uczestnicy: stają w kole naprzeciwko siebie, trzymając w obu dłoniach po jednej łyżce. Każdy kładzie cebulę na swojej łyżce. Potem nie wolno już jej dotykać. W drugiej dłoni znajduje się druga łyżka. Każdy uczestnik próbuje przy pomocy swojej pustej łyżki strącić cebulę przeciwnika. Obowiązują reguły: Nikomu nie wolno wychodzić poza granice koła, kiedy odbywa się pojedynek. Nikt nie może dotknąć ciała partnera łyżką ani też żadną częścią ciała.

Pomoce: cztery łyżki małe lub stołowe, 2 małe cebule/ jajka.

Warunki gry: może być sala lub łąka.

Wskazówki: Jednym z rozwiązań może być zastosowanie surowych jajek zamiast cebul, wprowadzi to większą dramaturgię do zabawy. Jednak w tym wypadku najlepiej przenieść się na łąkę.

 

Opr. Ewa Gajda