MUR (K. Vopel, Umiejętność współpracy w grupach cz. 2)

 

Cel: Zabawa ta nie ma głębszego znaczenia, ale może sprawić uczestnikom mnóstwo przyjemności. Rozwija w uczestnikach chęć i korzyść współpracy.

Uczestnicy: liczba 15 osób w grupie może być więcej, wiek – 8-25 lat, czas - 10 min.

Przebieg: Grupa ustawia się w ciasnym kole- za wyjątkiem dwóch ochotników. Jeden z nich wchodzi do środka koła, a drugi pozostaje na zewnątrz. Kiedy uczestnicy ściągnęli zegarki i kolczyki, mogą oni chwycić się pod ramiona i w ten sposób utworzyć mur. Celem zabawy jest pokonanie przez obu uczestników żywego muru. Osoba stojąca na zewnątrz może sobie wyobrazić, że koniecznie chce się przyłączyć do pozostałych i dlatego przebija mur od zewnątrz. Ochotnik w środku koła wyobraża sobie, że chce się uwolnić i przedostać przez mur na zewnątrz. Prowadzący rozmawia z uczestnikami o problemie bezpieczeństwa: Nie jest dozwolone wspinanie się do góry po murze. Jeżeli pojedyncze osoby mają ciężkie obuwie na nogach lepiej będzie jeżeli wszyscy zdejmą buty. Jeżeli ktoś zawoła STOP, wtedy trzeba natychmiast przerwać zabawę. Sygnał ten może wypowiedzieć sam prowadzący, albo też jeden z uczestników, jeżeli uważa, ze zmusza go do tego sytuacja. W trakcie trwania zabawy można ze sobą rozmawiać, a obaj ochotnicy decydują czy będą ze sobą współpracowali. Jednak prowadzący nie wspomina o tej możliwości. Zabawa kończy się tym, gdy obaj ochotnicy przedostali się przez mur.

Pomoce: Zabawa na świeżym powietrzu. Można ją przeprowadzić w pomieszczeniu, ale trzeba uważać (!!!).

Wskazówki: Na zakończenie możemy przeprowadzić krótką rozmowę, aby uczestnicy mogli wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

 

Opr. Ewa Gajda