WĘZEŁ (K. Vopel, Dzieci bez stresu. Podróż w nieznane)

 

Cel: Zabawa dostarcza mnóstwo przyjemności i śmiechu. Dzieci wykonują przy tym ćwiczenia gimnastyczne.

Uczestnicy: LICZBA - grupy liczące 6-8 osób. WIEK - od 8 lat CZAS - 5 min.

Przebieg: Uczestnicy: dobierają się w grupy. Prowadzący wydaje polecenie, aby każdy z uczestników wziął swoją prawą rękę i dotknął u innego gracza czegoś co jest np. Czarne ( tu prowadzący wymienia dowolny kolor). Następnie prosi, aby pozostawiając tam prawą rękę, lewą ręką u innego gracza dotknął czegoś co jest np. Białe. Zostawiając tam lewą rękę, prawą stopą dotknąć u jeszcze innego dziecka czegoś np. Zielonego, a lewą stopą czegoś czerwonego. Na końcu prowadzący zwraca się do graczy, by teraz spróbowali dotknąć głową jeszcze u innego dziecka czegoś co jest np. Niebieskie.

Pomoce: koc, zabawa powinna być prowadzona na świeżym powietrzu lub w odpowiednio dużym pomieszczeniu.

Wskazówki: Uczestnicy otrzymują różne, coraz trudniejsze zadania do wykonania. Prowadzący powinien na początku wybierać kolory, które występują w grupie najczęściej, ostatni kolor powinien występować bardzo rzadko, aby węzeł mógł się rozpaść. Na końcu zabawy można przeprowadzić rozmowę, ile kolorów udało się pokonać w danej grupie.

 

Opr. Dominika Bednarz