OBRAZEK WE DWOJE (J. Flemming, J. Fritz, Zabawy na współpracę)

 

Cel: uczy obserwacji siebie nawzajem

Zwraca uwagę na trudno uchwytne szczegóły

Uczy odpowiedniego reagowania na nie

Uczy współpracy i współdziałania

Uczestnicy: dzieci młodsze, grupa 10-20 osobowa, podział na dwie podgrupy

Pomoce: mazaki, tablica

Przebieg: Grupę dzieci dzielimy na dwie równe podgrupy. Z każdej podgrupy wybieramy jedną parę, która jako pierwsza wykona zadanie. Para dostaje jeden mazak i staje przy tablicy. Następnie wspólnie, bez porozumiewania się ze sobą musi narysować obrazek. Temat rysunku podaje opiekun (mogą to być proste przedmioty, zwierzęta itp.). Podgrupa musi jak najszybciej odgadnąć co ich przedstawiciele rysują. Następnie para z drugiej podgrupy wykonuje zadanie.

Wskazówki: zabawa rozluźnia atmosferę, jednak w przypadku spięć między dziećmi nie powinna być prowadzona.

 

Opr. Aleksandra Pabjanek