GROSZKI W STRĄKU (S. Bowkett, Wyobraź sobie, że...)

 

Cele: Uczeń myśli twórczo  i improwizuje. Uczeń wierzy we własne siły.

Uczestnicy: 6-13 lat. Praca zbiorowa lub grupowa.

Czas: 15–20 min.

Przebieg: Uczniowie zajmują dowolne miejsce w pomieszczeniu.

Nauczyciel zapowiada, że za chwilę będzie wyczytywał coś z listy (takiej jak poniższa), a dzieci mają natychmiast utworzyć grupy odtwarzające to, co zostało wyczytane, i znieruchomieć.

Oto przykładowa lista:

cztery ziarnka groszku w strąku,

sześć ogniw łańcucha,

dwie połówki orzecha w łupinie,

dziesięć mrówek na patyku,

osiem stron w książce,

dwanaście gwiazd w konstelacji,

dziewięć planet obiegających słońce,

pięć róż w bukiecie,

trzy łodzie rybackie huśtające się na falach,

trzydzieści (lub tyle, ile liczy klasa) liści rozwianych przez wiatr,

dziesięć pszczół w ulu,

jedenaście chrupek zapakowanych w torebkę,

siedem różnych narzędzi w torbie majstra.

Można układać listy tematyczne, odpowiednie dla danego przedmiotu nauczania lub przerabianego tematu.

Pomoce: Miejscem zabawy może być klasa, duża sala lub zadanie to może być wykonywane na świeżym powietrzu.

Wskazówki: Po zakończeniu Groszków w strąku zapytaj o wrażenia dzieci, jakie doświadczyły podczas odgrywania istot, roślin i przedmiotów. Na przykład trzy łodzie rybackie huśtające się na falach. Jakie to uczucie kołysać się na wodzie? Jakich kolorów można doszukać się w wodzie? Co dzieje się w górze? Jak wygląda niebo? Jakie zapachy otaczają łódź?

 

Opr. Magdalena Wojakowska