GDYBY... TO... (S. Bowkett, Wyobraź sobie, że...)

 

Cele: Uczeń dzięki temu ćwiczeniu rozumie czym jest twórczy klimat. Uczeń potrafi spontanicznie odpowiedzieć na hipotetyczne pytania.

Uczestnicy: 7- 15 lat. Praca zbiorowa lub w małych grupach (jeśli odpowiedzi będą omawiane).

Czas: 15 min. (praca zbiorowa)

Przebieg: Zapowiedz uczniom, że za chwilę podasz im twierdzenia hipotetyczne typu Gdyby... to i że czas odpowiadania na każde (kończenia twierdzeń) jest ograniczony, powiedzmy do dwóch minut. Co dwie minuty rzucaj kolejne pytanie. Oto parę przykładów.

Gdyby drzewa mogły mówić, to...

Gdyby gwiazdy pokazywały się raz na sto lat, to...

Gdyby świnie umiały fruwać, to...

Gdyby musiało się dotrzymywać wszystkich obietnic, to...

Gdyby barwa naszej skóry zmieniała się zależnie od naszych emocji, to...

Gdyby za pomocą naszego telewizyjnego pilota można było kierować ludźmi, to...

Gdyby czas był kasetą magnetowidową, to...

Gdyby hipopotam mieszkał na najwyższym piętrze w domu bez windy, to...

Gdyby święty Mikołaj rzeczywiście przynosił prezenty gwiazdkowe, to...

Pomoce: Nie są potrzebne.

Wskazówki: Można także zadać pytanie otwarte – A co by było gdyby...?, lecz to pytanie wymaga wyraźniejszych i bardziej logicznych związków między bodźcem – pytaniem i reakcją – odpowiedzią dziecka.

 

Opr. Magdalena Wojakowska