ZIEMIA I NASIONA (K. Vopel, Myśleć jak góra, czuć jak rzeka)

 

Cele:

powtórka wiedzy nt. wzrostu roślin

ćwiczenie umiejętności opowiadania 

Uczestnicy: od 10 lat

Czas: 25-30 min.

Przebieg: Wprowadzenie: Przyniosłam dziś ze sobą doniczkę z ziemią i kilka nasion słonecznika. Jedno z dzieci może je teraz włożyć do ziemi i podlać wodą. Możecie sobie wyobrazić, że dla ziemi i nasion jest to zupełnie nowa sytuacja, między nimi dochodzi do rozmowy. Napiszcie, proszę dialog, który może prowadzić nasionko słonecznika z ziemią, kiedy powoli rośnie, tworzy zarodek i małe korzonki. Na wykonanie tego zadania macie kwadrans. Dla ziemi towarzystwo rosnącego w niej słonecznika jest prawdopodobnie o wiele ciekawsze, niż gdyby była sama w doniczce. Odczytanie napisanych dialogów.

Pomoce: doniczka z ziemią, nasiona np. słonecznika, kartki, długopisy

Wskazówki:

 

Opr. Karolina Łukawiecka