LITERATURA (gry i zabawy)

TEORIA

 

J. Huizinga, Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Hamburg 1956 (Homo ludens, Warszawa 1985).

M. Dunin-Wąsowicz, O dobrej zabawie, Warszawa 1972.

W. Dyner, Zabawy tematyczne w domu i przedszkolu, Wrocław 1971.

D.B. Elkonin, Psychologia zabawy, Warszawa 1984.

A. Kamiński, Aktywizacja i uspołecznianie uczniów w szkole podstawowej, Warszawa 1960.

G. Kapica, Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, Warszawa 1986.

G. Kapica, Zabawa, w: W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 933-934.

K. Kruszewski, Gry dydaktyczne, w: W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 223-225.

W. Puślecki, Gry problemowe w nauczaniu początkowym, Warszawa 1991.

A. Jankowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995.

K. Ernst, Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić?, Warszawa 1991.

W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1995.

M. Eigen, R. Winkler, Gra. Prawa natury sterują przypadkiem, Warszawa 1983.

K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, rozdz. VI, Warszawa 1991.

E. Putkiewicz, M. Ruszczyńska-Schiller, Gry symulacyjne w szkole, Warszawa 1983.

W. Hemmerling, Zabawy w początkowym nauczaniu, Warszawa 1983.

J. Reykowski, O.W. Owczynnikowa, K. Obuchowski (red.), Studia z psychologii emocji, motywacji i oso­bowości, Wrocław 1985.

Z. Włodarski, Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania, Warszawa 19762.

Z. Włodarski, Psychologiczne problemy pamięci, Warszawa 1986.

Czasopismo „Grupa i zabawa”, kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Zabawy KLANZA, 1995-

G. Grochowski, Gra i zabawa w świetle pedagogii wiary, w: R. Chałupniak, J. Kostorz, W. Spyra, Aktywizacja w katechezie – szansa czy zagrożenie?, Opole 2002, s. 241-260.

 

Praktyka (przykłady, zbiory gier i zabaw)

 

Ogólne:

Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska, Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej, Warszawa 1995.

Małgorzata Jachimska (red.), Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Wrocław 1994.

Jolanta Rojewska, Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. Część II, Wrocław 2000.

Teresa Siek-Piskozub, Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych, Warszawa 1994.

Sylvia Dorance, Zajęcia twórcze w przedszkolu. Przedmioty i obrazy, Warszawa 1997.

Elio Giacone, Massimo Schiavetta, Zabawa na każdy dzień. Część 1. 183 zabawy grupowe, Kielce 1998.

Elio Giacone, Massimo Schiavetta, Zabawa na każdy dzień. Część 2. 152 zabawy grupowe, Kielce 1998.

Heike Baum, Małe dzieci – duże uczucia. Dzieci odkrywają w zabawie swoje emocje, Kielce 2002.

Daniela Braun, Rita Greine, Zabawy rozwijające logiczne myślenie. Nowe propozycje dla przedszkoli, Kielce 2002.

Heidemarie Brosche, Astrid Rösel, 365 gier i zabaw w domu i w podróży, Wrocław 2003.

Cynthia McGregor, Kształtowanie twórczej osobowości dziecka. Zabawy i ćwiczenia, Warszawa 1998.

Jadwiga Cybulska, Irena Dudzińska, Stanisława Lipina, Ewa Lipska, Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury dziecięcej, Warszawa 19913.

Zofia Bogdanowicz, Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Warszawa 1997.

D. Chauvel. V. Michel, Gry i zabawy w przedszkolu. Rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji, Warszawa 1999.

Hanna Olechnowicz, Dobre chwile z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru, Warszawa 1997.

Zabawnik, Seria: Leczenie i Formacja 15, Częstochowa 1999.

Andrea Erkert, Dzieci potrzebują ciszy. Zabawy relaksacyjne na wiosnę, lato, jesień i zimę, Kielce 1999.

Gisela Preuschoff, Rok z dziećmi i przyrodą. Jak słuchać, odczuwać, oglądać i podziwiać, Kielce 2000.

Rolf Patermann, Zabawy w naturze na każdą porę roku, Kielce 1999.

Josef Griesbeck, Zabawy dla grup, Kielce 1999.

Josef Broich, Zabawy na świeżym powietrzu, Kielce 1999.

Rosemarie Portmann, Gry i zabawy kształtujące pewność siebie, Kielce 2001.

Rosemarie Portmann, Gry i zabawy przeciwko agresji, Kielce 1999.

Winfred Kaminski, Bert Gigas, Opowiedz mi coś. Układanie opowiadań z dziećmi, Kielce 2000.

Winfred Kaminski, Bert Gigas, Podróż do krainy fantazji. Propozycje zabaw rozluźniających dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, Kielce 2001.

Ulrich Vohland, Zabawy na festyny dziecięce, Kielce 2000.

Ulrich Vohland, Radość zabawy. Zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży, Kielce 2000.

Irene Fleming, Jürgen Fritz, Zabawy ruchowe dla dzieci od 6-10 lat, Kielce 1998.

Irene Fleming, Gry i zabawy na wycieczkę szkolną dla dzieci od 6-10 lat, Kielce 1998.

Irene Fleming, Po prostu zaczynamy. Praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy, Kielce 1999.

Irene Fleming, Zabawy na chwilkę w domu, w przedszkolu i w szkole, Kielce 1999.

Irene Fleming, Jürgen Fritz, Zabawy na uspokojenie dla dzieci ze szkoły podstawowej, Kielce 2001.

Irene Fleming, Jürgen Fritz, Zabawy na współpracę (w domu, w przedszkolu i w szkole), Kielce 2001.

Charmaine Liebertz, Zabawy do nauczania integracyjnego, Kielce 2003.

Brigit Fuchs, Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie, Kielce 2003.

Andrea Erkert, Zabawy rozwijające zmysły, Kielce 2002.

Alfredo Cenini, Załogo, co znaczy ta cisza? 35 technik animacji dyskusji w grupie, Kielce 2003.

Ulrich Vohland, Łamigłówki i zagadki liczbowe dla dzieci i młodzieży, Kielce 2003.

Klaus W. Vopel, Zabawy interakcyjne, t. 1, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Zabawy interakcyjne, t. 2, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Zabawy interakcyjne, t. 3, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Zabawy interakcyjne, t. 4, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Zabawy interakcyjne, t. 5, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Zabawy interakcyjne, t. 6, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, t. 1, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, t. 2, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, t. 3, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, t. 4, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Witajcie Nogi. Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, t. 1, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Witajcie Ręce. Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, t. 2, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Witajcie Oczy. Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, t. 3, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Witajcie Uszy. Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, t. 4, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Od stóp do głów. Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, t. 5, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, W cudownej krainie fantazji. Dzieci bez stresu, t. 1, Kielce 2000.

Klaus W. Vopel, Podróże w nieznane. Dzieci bez stresu, t. 2, Kielce 2000.

Klaus W. Vopel, Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje, t. 1, Kielce 2002.

Klaus W. Vopel, Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje, t. 2, Kielce 2002.

Klaus W. Vopel, 10 minut przerwy, Kielce 1999.

Klaus W. Vopel, Przerwa, która daje siłę, Kielce 2003.

Klaus W. Vopel, Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy, t. 1, Kielce 2001.

Klaus W. Vopel, Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy, t. 2, Kielce 2001.

Klaus W. Vopel, Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw, Kielce 2003.

Klaus W. Vopel, Nie samym chlebem... Eksperymenty dla młodzieży wyjaśniające znaczenie wartości, Kielce 2003.

  

Katechetyczne:

 

Pogodne wieczory 1: Quizy i zagadki, Kraków 1998.

Pogodne wieczory 2: Zabawy na słońce i deszcz, Kraków 1998.

Pogodne wieczory 3: Teatr, Kraków 1998.

Pogodne wieczory 4: O Biblii inaczej..., Kraków 1998.

Patricia Mathson, Co dziś na religii? Katecheza dla dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, Poznań 1999.

Patricia Mathson, Rok liturgiczny dla dzieci. Katecheza, gry i zabawy dydaktyczne, Poznań 2000.

Patricia Mathson, Bóg, świat i my. Katecheza dla dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, Poznań 1999.

Danuta Topa, Gry sprawdzające. Metody kontroli w katechezie (materiały sprawdzające), Kraków 1995.

Kerstin Kuppig, Pomysły zabaw na lekcje religii. Do wykorzystania w szkole i w parafii, Kielce 2002.

Kerstin Kuppig, Nowe pomysły zabaw na lekcje religii. Do wykorzystania w szkole i w parafii, Kielce 2003.