DYDAKTYKA ogóLNA

     Sylabus

     Standardy oceniania

 

     Semestr zimowy 2016/17:

 

     Podstawowe pojęcia

     Od szkół dydaktycznych przez tok nauczania do procesu nauczania-uczenia się

     Skuteczność procesu nauczania-uczenia się

     Treść nauczania, program i plan

     Zasady i formy nauczania

     Metody nauczania - por. zajęcia z metodyki

 

     WIELCY DYDAKTYCY w opracowaniach studentów:

      - J.J. Rousseau

      - J.H. Pestalozzi

      - J.F. Herbart

      - J. Dewey

      - C. Freinet

      - G. Kerschensteiner